• ምድሓን ሰብ

  ምድሓን ብእምነት ብጸጋ ማለት ብበጃነት ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኹሉ ብኸምኡ ዝወሃብ ናይ ኣምላኽ ውህበት ምዃኑ ትኣምን። ግብ 412  ዮሃ 112  ዮሃ 316  ኤፌ 28-9  ሮሜ 324  ዮሃ 109-10 27-28  ግብ 2021።
 • ቅዱሳን ሰባት

  ኣብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ብእግዚኣብሄር ዝደሓኑን ዝተቐደሱን ቅዱሳን ሰባት ከም ዘለዉ ትኣምን፡ ከምኡውን ብህይወት ከለዉ ዋላ ምስ ሞቱ ኣምልኾን ስግደትን ከምዘይቅበሉ ትኣምን። ምስ ሞቱ ድማ ከምዘይማልዱ ትኣምን።  ግብ 14፡13-18  ግብ 10፡25-26  ኤፌ 1፡1  ፊሊ1፡1  ቄሎ 1፡1-2  ዘሌ 20፡7-8።
 • ጥምቀት

  ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ጥምቀት መግለጺ እምነት ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ እምነት ክግበር ዘለዎ ክርስቲያናዊ ትእዛዝ ምዃኑ ትኣምን። ማር 1፡9-13  ቈሎ 2፡12  1ጴጥ 3፡19-21  ሮሜ 6፡3-4  ማቴ 28፡19-20  ግብ 16፡31-34  ማር 16፡16  ግብ 8፡36-38  ግብ 10፡48  ግብ 9፡18  ግብ 2፡38።
 • ውህበታት እግዚኣብሄር

  ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ጁባ ናይ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ውህበት ከም ዘሎ ከም ኣብ ዘመን ነብያትን ሃዋርያትን ሕጂውን ኣብ ዘመና ከም ዝዓይን ከም ቃል ኣምላኽ ከም ትጥቀመሉ ትኣምን። ሮሜ 12፡3-8  ኤፌ 4፡11-13  1ይ ቈረ 12፡4-11  1ይ ቈረ14፡26።
 • ገነት

  ኣብ ሞንጎ ስጋዊ ሞትን ትንሳኤን ዘሎ እዋን ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝደቀሱ ቅዱሳን ዋላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ቅዱሳን ብዕረፍትን ብሰላምን ዝጸንሕሉ ስፍራ ምዃኑ ትኣምን። ሉቃ 1622  ሉቃ 2343  ፊሊ 123  2ይ ቈረ 123-4  ራእ 27  1ይ ተሰ 414።
 • ሲኦል

  ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብበጃነት የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋ ምድሓን ብዘይምቕባሎምን ዘይምእማኖምን ካብ ሓጢኣቶም ከይተነስሑ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ እናተሳቐዩ ዝጸንሕሉ ስፍራ ምዃኑ ትኣምን። ሉቃ 1622-25  2ይ ጴጥ 29  ራእ 2011-13።
 • ዳግም ምጽኣት

  ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዳግም ከም ዝምለስን ኩሉ ሓይሊ ሽመት ጐይትነት ስልጣን ኮነ ግዝኣት ናብ ርእሱ ከም ዝጥቕልሎን ንሽሕ ዓመት ኣብ ምድሪ ከም ዝነግስን  ትኣምን። ማቴ 1627  ማቴ 2427  ማቴ 2531  ማቴ 2437-39  ግብ 111  1ይ ተሰ 416  ዘካ 1210።
 • ትንሳኤ ምውታን

  የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ሞት ከም ዝተንሰኤ ከምኡ ድማ ጻድቃንን ሓጥኣንን ካብ ሞት ብዘይሓልፍ ስጋ ከም ዝትንስኡ ጻድቃን ኣብ ናይ ዘልኣለም ህይወትን ደስታን ሓጥኣን ድማ ኣብ ናይ ዘልኣለም ስቓይን ሞትን ከም ዝኸዱ ትኣምን። ዮሃ 528-29  ማቴ 2546  1ይ ቈረ 1550-56  1ይ ተሰ 414  ፊሊ 321  1ይ ዮሃ 32  ራእ 204-6።
 • መርዓ

  መርዓ ብናይ እግዚኣብሄር ጽቡቕ ፍቓድ ዝተመስረተ ቅዱስ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ሞንጐ ተጻይ ጾታ ጥራይ ዝፍጸም ምዃኑ  ትኣምን። ዘፍ 218-24  እብ 134  ሮሜ 126-27  ማቴ 194-6።
 • ዘልኣለማዊ ፍርዲ

  ዓሌት ሰብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ከም ዝቐርብ ታሪኽ ከም ዘብቅዕን እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ናይ ዘልኣለም ክብሪ እቶም ንክርስቶስ ብዘበን ስግኦም ዝነጸጉ ድማ ኣብ ናይ ዘልኣለም ሓዊ ከም ዝኸዱ ትኣምን።  ማቴ 2541-46  ራእ  2011-15   ራእ 218  ሮሜ 25-16።