ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተ ክርስትያን ጁባ ኣብ ጁባ፡ ብሓፈሻ ኣብ ሃገረ ደቡብ ሱዳን ብፍሉይ ድማ ኣብ ከተማ ጁባ ንዘለዉ ብጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ዳግም ዝተወልዱ ኩሎም ክርስቲያናት ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ሃገር፡ ብሄር፡ ቤተክርስቲያናዊ ድሕረ ባይታ እተሓቁፍ ማሕበር እያ። መሰረት እምነታ ከም ቃል ኣምላኽ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ከም ኩለን ወንጌላዉያን ማሕበራት በዚ ዝስዕብ መግለጺ እምነት ይትንተን።

 

 • እግዚኣብሄር

  • ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን  ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ዘይልወጥ ብቦታ ዘይውሰን ኩሉ ዝኽእል ሓያል ዘልኣለማዊ፡ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ትኣምን። ዘፍ 1.1-28   ዘፍ 117  ዘዳ 64-5  መዝ 1397-12  ኢሳ 4028  ማቴ 2819-20  ሉቃ 321-22  ዮሃ 1416  ግብ 1415  ቈሎ 115-17።

  • ሓደ ኣምላኽ ብሰለስተ ስብእና (personality) ዝጋሃድ በዚ ዝስዕብ ይትንተን

   1. እግዚኣብሄር ኣቦ
   2. እግዚኣብሄር ወዲ
   3. እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ

  • ብስልጣን ብፍቓድ ብመለኮት ማዕረ ዘልኣለማዊ እዮም። ሰለስቲኦም ከኣ ሐደ እዮም። ኣይንደባልቖምን ኣይንነጻጽሎምን። ዘፍ 11  ዮሃ 11  ዘዳ 64-5  ኢሳ 446-8  ኢሳ 455  ኤፌ 46  ማቴ 316-17  ማቴ 2819-20  2ይ ቈረ 1313  ዮሃ 1416።
 • መጽሓፍ ቅዱስ

  መጽሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሄር ንደቂ-ሰባት ሓሳባቱን ፍቓዱን ብምልኣት ዝገለጸሉ ኣብ ህይወት ወድሰብ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኮይኑ፣ መንፈስ ቅዱስ ብቅዱሳት ሰባት ተጠቒሙ ዝጸሓፎ፡ ብመበቆላዊ ትሕዝቱኡ ድማ ኣበር ኣልቦ፡ ፍጹም፡ ሓቀኛ ናይ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ ቃል ዝሓቖፈ ምዃኑ ትኣምን። መጽሓፍ ቅዱስ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ተባሂሉ ይጽዋዕ፡ 39 ብሉይ ኪዳን 27 ድማ ሓድሽ ኪዳን ጠቅላላ 66 መጽሓፍቲ ምዃኑ ትኣምን። 2ይ ጴጥ 1.19-21  2ይ ጢሞ 316  1ይ ጴጥ 125  ኤር 361-4   ዮሃ 178-17  2ይ ሳሙ 232  እያ 18።
 • መላእኽቲ

  • ቅዱሳን መላእኽቲ ከምዘለዉ ኣገልገልቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምዃኖም ትኣምን። 2ይ ሳሙ 2416  ዘፍ 2117  ዘካ 112  ሉቃ 119,26-30  ግብ 826-29  ግብ 2724።
  • እግዚኣብሄር ንቅዱሳን ሰባት ከገልግሉ ከም ዝልእኮም ትኣምን።  መዝ 9111  ማቴ 411  እብ 113-14  23-3  
  • መላእኽቲ ኣምልኾን ስግደትን ከምዘይቅበሉ ትኣምን  ራእ 228-9  ራእ 1910  ቈሎ 218።
 • ሰይጣን

  ሰይጣን ህላወ ዘለዎ፡ ንናይ ኣምላኽ ምኽርን ፍቓድን ንምቅዋም ሰዓብቱ ኣዋፊሩ ዝነጥፍ ዘሎ ፉጡርን፡ ርኹስ ዝወደቐ መልኣኽ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ተሳዒሩ ኣብ ገሃነም ከም ዝድርበ ትኣምን።  ዘፍ 314 15  ኢሳ 1412-17  ዮሃ 844  ህዝ 2813-18  2ይ ቈረ 44  ራእ 1210  ራእ 2010።
 • ፍጥረት ሰብ

  ሰብ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ስሉስ ኣቋዉማ ዘለዎ ማለት ብመንፈስ፡ ነፍሲ፡ ስጋ ዝቖመ ኮይኑ፥ ብጽድቅን ብቕድስናን ብሓቅን ብቕንዕናን ክመላለስ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ምዃኑ ትኣምን።  ዘፍ 126-28  መክ 729 1 ተሰ 523  ኤፌ 424።
 • ውድቀት ሰብ

  ሰብ ንትእዛዝ እግዚኣብሄር ብዘይ ምሕላዉ ካብ እግዚኣብሄር ተፈልዩ መንፈሳዊ ሞት ከም ዝሞተ ብሰሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ባርነት ሓጢኣትን መርገምን ግዝኣት ሰይጣን ከም ዝኣተወ ትኣምን። ዘፍ 37 16-19  ዮሃ 525  ዮሃ 834  ኤፌ 21-2 ገላ 313-14  ሮሜ 323  ሮሜ 622-23።
 • ምድሓን ሰብ

  ምድሓን ብእምነት ብጸጋ ማለት ብበጃነት ክርስቶስ ንዝኣምን ዘበለ ኹሉ ብኸምኡ ዝወሃብ ናይ ኣምላኽ ውህበት ምዃኑ ትኣምን። ግብ 412  ዮሃ 112  ዮሃ 316  ኤፌ 28-9  ሮሜ 324  ዮሃ 109-10 27-28  ግብ 2021።
 • ቅዱሳን ሰባት

  ኣብ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ብእግዚኣብሄር ዝደሓኑን ዝተቐደሱን ቅዱሳን ሰባት ከም ዘለዉ ትኣምን፡ ከምኡውን ብህይወት ከለዉ ዋላ ምስ ሞቱ ኣምልኾን ስግደትን ከምዘይቅበሉ ትኣምን። ምስ ሞቱ ድማ ከምዘይማልዱ ትኣምን።  ግብ 14፡13-18  ግብ 10፡25-26  ኤፌ 1፡1  ፊሊ1፡1  ቄሎ 1፡1-2  ዘሌ 20፡7-8።
 • ጥምቀት

  ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ጥምቀት መግለጺ እምነት ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ እምነት ክግበር ዘለዎ ክርስቲያናዊ ትእዛዝ ምዃኑ ትኣምን። ማር 1፡9-13  ቈሎ 2፡12  1ጴጥ 3፡19-21  ሮሜ 6፡3-4  ማቴ 28፡19-20  ግብ 16፡31-34  ማር 16፡16  ግብ 8፡36-38  ግብ 10፡48  ግብ 9፡18  ግብ 2፡38።
 • ውህበታት እግዚኣብሄር

  ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ጁባ ናይ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ውህበት ከም ዘሎ ከም ኣብ ዘመን ነብያትን ሃዋርያትን ሕጂውን ኣብ ዘመና ከም ዝዓይን ከም ቃል ኣምላኽ ከም ትጥቀመሉ ትኣምን። ሮሜ 12፡3-8  ኤፌ 4፡11-13  1ይ ቈረ 12፡4-11  1ይ ቈረ14፡26።
 • ገነት

  ኣብ ሞንጎ ስጋዊ ሞትን ትንሳኤን ዘሎ እዋን ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝደቀሱ ቅዱሳን ዋላ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ቅዱሳን ብዕረፍትን ብሰላምን ዝጸንሕሉ ስፍራ ምዃኑ ትኣምን። ሉቃ 1622  ሉቃ 2343  ፊሊ 123  2ይ ቈረ 123-4  ራእ 27  1ይ ተሰ 414።
 • ሲኦል

  ነቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብበጃነት የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ተስፋ ምድሓን ብዘይምቕባሎምን ዘይምእማኖምን ካብ ሓጢኣቶም ከይተነስሑ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ መዓልቲ ፍርዲ እናተሳቐዩ ዝጸንሕሉ ስፍራ ምዃኑ ትኣምን። ሉቃ 1622-25  2ይ ጴጥ 29  ራእ 2011-13።
 • ዳግም ምጽኣት

  ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዳግም ከም ዝምለስን ኩሉ ሓይሊ ሽመት ጐይትነት ስልጣን ኮነ ግዝኣት ናብ ርእሱ ከም ዝጥቕልሎን ንሽሕ ዓመት ኣብ ምድሪ ከም ዝነግስን  ትኣምን። ማቴ 1627  ማቴ 2427  ማቴ 2531  ማቴ 2437-39  ግብ 111  1ይ ተሰ 416  ዘካ 1210።
 • ትንሳኤ ምውታን

  የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ሞት ከም ዝተንሰኤ ከምኡ ድማ ጻድቃንን ሓጥኣንን ካብ ሞት ብዘይሓልፍ ስጋ ከም ዝትንስኡ ጻድቃን ኣብ ናይ ዘልኣለም ህይወትን ደስታን ሓጥኣን ድማ ኣብ ናይ ዘልኣለም ስቓይን ሞትን ከም ዝኸዱ ትኣምን። ዮሃ 528-29  ማቴ 2546  1ይ ቈረ 1550-56  1ይ ተሰ 414  ፊሊ 321  1ይ ዮሃ 32  ራእ 204-6።
 • መርዓ

  መርዓ ብናይ እግዚኣብሄር ጽቡቕ ፍቓድ ዝተመስረተ ቅዱስ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ሞንጐ ተጻይ ጾታ ጥራይ ዝፍጸም ምዃኑ  ትኣምን። ዘፍ 218-24  እብ 134  ሮሜ 126-27  ማቴ 194-6።
 • ዘልኣለማዊ ፍርዲ

  ዓሌት ሰብ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ዘልኣለም ፍርዲ ከም ዝቐርብ ታሪኽ ከም ዘብቅዕን እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ኣብ ናይ ዘልኣለም ክብሪ እቶም ንክርስቶስ ብዘበን ስግኦም ዝነጸጉ ድማ ኣብ ናይ ዘልኣለም ሓዊ ከም ዝኸዱ ትኣምን።  ማቴ 2541-46  ራእ  2011-15   ራእ 218  ሮሜ 25-16።