እንሆ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ሎሚ መዓይይቲ ኣምላኽ ብዝኾኑ ኣገልገልታ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ንኽብሪ ኣምላኽን ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስን (ማሕበርንምዕናው መንግስቲ ሰይጣንን ብመርበብ ሓበሬታ (ዌብሳይትኣቢላ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኣመንቲ መንፈሳዊ መግቢ ቀሪባ ከተገልግለኩም ጀሚራ ኣላ። ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና (ዌብሳይት) ብምዃን መንፈሳዊ መግቢ ክትምገቡ ብምብቃዕኩም እንዕ ሓጎሰኩም ትብል።

በቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ጸጋ መንፈሳዊ ጽምኣትኩም ከነርዊ ተበጊስና ኣለና። ብወገንኩም ድማ እዛ መርበብ ሓበሬታ ክትዓብን ውጽኢታዊ ኣገልግሎት ክትህብን ዕለታዊ ጸሎትኩምን ምኽርኹምን ተሳትፎኹምን ከይፍለየና ትላቦ።

ንኩሉኩም ተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና ፍቅሪ ኣምላኽን ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳኹም ይኹን ትብል  እግዚኣብሔር ይባርኽኩም

መሓሪ ዑቁባይ፡ ላዕለዋይ ጓሳ ማሕበር