ማሕበራዊ ህይወትና፡ ነጸብራቕ ናይ መንፈሳዊ ህይወትና እዩ። ብምኽንያት ምስ ጎይታ ዘሎና ትቡቕ ሕብረት እንፈርዮም ፍረ መንፈስ፡ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና እዮም ዝንጸባረቑ። ክርስትናና ኣብ ኣደራሽ ቤተክርስትያን ተጀሚሩ ዝውዳኣ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ህይወትና ዝንጸባረቕ ቅዲ ህይወት እዩ። ስለዚ መዐቀኒ ብስለት ናይ ሓደ ክርስትያን እቲ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቖ ፍረ መንፈስ እዩ። ንሱ ድማ “እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቅሪ፡ ሓጎስ፡ ዕርቂ፡ ዓቕሊ፡ ለውሃት፡ ሕያውነት፡ እምነት፡ ህድኣት፡ ይኣኽለኒ ምባል እዩ።” ገላ5፡22። በዚ ምኽንያት ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ፡ ክርስትያናት ኣሕዋት ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም፡ እዚ ፍረ ሒዞም ክመላለሱ፡ ኣፍረይቲ ዜጋታት ክኾኑ፡ ብናብራኦም ድማ ንሰባት ናብ ክርስቶስ ዝማርኹ ጥዑም ሽቶ ክኾኑ፡ ኩሉ ጊዜ ትምህርን ተተባብዕን። 

 

መሰረት ኩሉ ማሕበራዊ ናብራ ስድራቤት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ዘለዎ መንፈሳዊ ፍረ መጀመርያ ኣብ ስድራቤቱ እዩ ዘንጸባርቕ፡ ደሓር ድማ ኣብ ካልእ ማሕበራዊ ናብራ። ስድራቤት፡ መሰረት ሕብረተሰብን ሃገርን ስለ ዝኾነት፡ ጥዕቲ ስድራ ምስ እንምስርት፡ ጥዑይ ሕብረተሰብን ጥዕይቲ ሃገርን ክንረክብ ንኽእል። ካብዚ ዝተላዕለ ቤተክርስትያን፡ ኣሕዋት ተመርዕዮም ክርስትያናዊ ስድራቤት ክምስርቱ ኩሉ ጊዜ ትምህርን ትምዕድን ትጽልይን። 

ናይዚ ውጽኢት ድማ፡  ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2014፡ 7 ጽምዲ ክሕጸዩ ከለዉ፡ 10 ጽምዲ ድማ ተመርዕዮም። እዘን ዝተመስረታ ስድራቤት ንቓል ኣምላኽ መስረተን ጌረን ጥዑያት ዜጋታት እናፍረያ ክቕጽላ ድማ ማዕዳን ምኽርን ንህብ።