ቤተክርስትያን ነቲ “ንኣምላኽ ዝበቅዕ ህዝቢ ምድላው” ዝብል ራኢኣ ንምፍጻም፡ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ኣትኲራ ትዓዪ ኣላ። ነቲ ብሞትን ትንሳኤን የሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ብቕዓት፡ ከነግህዶ እንተደኣ ኾይንና፡ ንቓል ኣምላኽ ኣጸቢቕና ክንፈልጦን ክንምገቦን ክንመሃሮን ኣሎና። ፍረ ናይቲ ዝረኸብናዮ መንፈሳዊ መግቢ ድማ እዩ፡ ነቲ እተጸዋዕናሉ ጽውዓ ብቑዓት ኮይንና ክንመላለስ ዘኽእለና። ከምቲ ቃል ኣምላኽ “ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ” ዝብል፡ እቲ ምጥፋእ ንዘይኣመንቲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቶም ኣሚኖም ኣብ ድንቁርና ዝመላለሱ እንተላይ እዩ። ስለዚ ሰብ ናብ ክርስቶስ ምስ መጸ፡ ሚዛናውን ጥዑይን ምህሮ እንተደኣ ረኺቡ፡ ቅልጡፍ መንፈሳዊ ዕብየት የርኢ፡ ናብ ጽውዓኡ ድማ ይበጽሕ። ብኣንጻሩ እንተኾይኑ ድማ፡ ኣብ መንፈሳዊ ቁልዕነትን፡ ስጋውነትን ይነብር። በዚ ምኽንያት ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ፡ ዝዓበየ ሓይላ ኣብ ትምህርትን ስልጠናን ጌራቶ ትርከብ። 

 

ክም ውጽኢት ናይዚ ራኢኣ ድማ :- 

  • ካብ ዕለት 01 ጥሪ 2014 ክሳብ 15 ሰነ 2014፡ 27 ነፍሳት ትምህርቲ ድሕነት ተማሂሮም፡ ተጠሚቖም ኣባላት ማሕበር ኮይኖም።
     
  • ካብ 03 የካቲት 2014 ክሳብ 01 ሰነ 2014፡ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ትምህርቲ ኣገልግሎት ክመሃሩ ዝጸንሑ 13 ተመሃሮ ተመሪቖም።

  • ዕለት 02 የካቲት 2014፡ 13 ተምሃሮ ትምህርቲ ወደመዝሙር ተማሂሮም ተመሪቖም፡ ከምኡውን 17 ዝኾኑ ተመሃሮ ትምህርቲ ወደመዝሙር ኣብ ምውሳድ ይርከቡ። 

  • ስልጠና መራሕቲ ዝምልከት ን 2 ወርሒ ዝተዋህበ ቀዳማይ ዙርያ ስልጠና ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ መሪሕነት ዘገልግሉ ኣሕዋት ተዋሂቡ። ኣብዚ ስልጠና 10 ዝኾኑ የሕዋት ተሳቲፎም።