ኩሉ ግዜ ሓሙስ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ኣለዋ። እዚ ናይ ትምህርቲ ግዜ ካብ ሰዓት 7፡00 ድቀ ክሳብ 9፡00 ድቀ ዝጸንሕ ኮዩኑ ቀንዲ ዕላሙኡ ድማ ከምቲ ኣብ ቄሎ 1፡28 “ንሕና ግና ንኩሉ ሰብ ብክርስቶስ ምሉእ ጌርና ኸነቑሞ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናማዓድና ንኹሉ ሰብዉን እናማሃርና ንነግር ኣሎና” ዝብለና፡ ንኩሉ ሰብ ብክርስቶስ ምሉእ ጌርና ደዉ ምባል እዩ። ክሳብ ሕ ኣብ 2014 ዓ/ም ዝዓመምናዮም ትምህርትታት ክምዚ ዝስዕብ ይመስል ፦

  • “ሰለስተ ዓይነት ሰብ ኣለዉ” ዝብል ብፓስተር መሓሪ ዕቑባይ
  • “ጥምቀት መንፈስ ቅዱስን ዉህበታቱን” ብኣገልጋሊ ፍትሓዊ ኣብርሃም
  • ከምኡውን “መንነትካ ምፍላጥ” ብፓስተር መሓሪ ዕቑባይ

ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስቲያን ኣብ ጁባ መጺኹም ናይዚ በረኸት ተኻፈልቲ ኽትኮኑ ዕድም።