ፈውሲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣገልግሎታት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ እዩ ነይሩ። ሕማም ንወዲ ሰብ ዘድክምን ንድሕሪት ዝመልስን ዘሳቕን ነገር ክኸውን እንከሎ፡ ጥዕና ግና ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ጸጋ እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ካብ ሕማምን ኣጋንንታዊ ማእሰርትን ፈዊሱ። በዚ ምኽንያት ኣብ ዮሃ 21:25 “የሱስ ዝገበሮ ግብሪ ድማ ብዙሕ ካልእ ኣሎ። ኩሉ ብብሓደ ተጽሒፉ እንተዚኸውንሲ፡ ነቲ እተጻሕፈ መጻሕፍቲ ኹላ እዛ ዓለም እኳ ኣምኣኸለቶን ይመስለኒ።” 

እዚ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት፡ ኣብ የሱስ ኣየብቅዐን፡ ሃዋርያትውን በቲ ዝተዋህቦም ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ንብዙሓት ሰባት ካብ ሕማምን ካብ ኣጋንንትን የሕውዩ ነይሮም። መኣረምያኦምን ጽላለቶንም ከይተረፈ ኣምላኽ ንፈውሲ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ነንብብ። ፈውሲ ኣብ ሃዋርያትውን ኣየብቅዐን፡ እቲ ሽዑ ዘሕዊ ዝነበረ ኣምላኽዩ፡ ንሱ ድማ ኣይተለወጠን። እቲ ኣብ ሃዋርያት ዝዓዪ ዝነበረ መንፈስ ሕጂውን ኣብ ማሕበሩ ይዓዪ ኣሎ።

ነዚ ብምርዳእ፡ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ፡ በቲ ጎይታ ዝሃባ ጸጋ ከሉ ግዜ ረቡዕ ካብ ሰዓት 9፣30 ድ.ቀ ክሳብ 12፣00 ድ.ቀ ናይ ፈውስን ምንጋፍን ኣገልግሎት ሰሪዓ፡ ንብዝተፈላለየ ሕማምን ኣጋንንታዊ ማእሰርትን ዝሳቐዩ የሕዋት ብጸሎት ተገልግል። ብተወሳኺ ኣብዚ መንፈሳዊ ኣገልግሎት፡ ናይ ምምላእ መንፈስ ቅዱስን መንፈሳዊ ምንቕቓሕን ግዜ ኣለዋ። 

ኩሉኹም ሓገዝ እትደልዩ ኣሕዋትና ኣብዚ መደብ ክትሳተፉን ተጠቀምቲ ናይዚ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ክትኮኑ ትዕደሙ።