ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ኣብ ብዘላ ከተማ ጁባ ኣበየ ከባቢኡ ኩሉ ጊዜ ሰሉስ ናይ ኣባይቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነካይድ ኢና። ናይ ኣባይቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓደ ካብ ቲቤተክርስትያ እትዓብየሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ መንፈሳዊ ንጥፈት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ናይ ሃዋርያት ማሕበር ኩሉ ንጥፈታታ ኣብ ኣኼባታት ናይ ኣባይቲ ዝተመርኮሰ እዩ ነይሩ፡ ብድሕሪኡ ዝተመስረታ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝነበራ ማሕበራትውን፡ መስረተን ኣብ ኣባይቲ ቅዱሳን እዩ ነይሩ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ ክርስትና ኣካዳምያዊ ፍልጠት እትድልበሉ ዓውዲ ዘይኮነስ ግብራዊ ኣብ መዓልታዊ ናብራ እትምኮሮ ቅዲ ህይወት ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ኣባይቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ እነካይደሉ እዋናት፡ ንመጽሓፍ ቅዱስና ነጽንዖ ጥራይ ዘይኮነ፡ ክንትግብሮ ውን ዓቢ ኣፍደገ እዩ ዝኽፈተልና። ንኣብነት ሓገዝ ንዘድ ሓውካ ኩነታቱ ብቐሊሉ ስለ ትርድኦ ክትሕግዞ ትኽእል (እቲ ሓገዝ መንፈሳዊ፡ ማሕበራዊ፡ ፋይናንሳዊ፡ ሞራላዊ ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል)። ከምኡ ውን ፍቕሪ ኣሕዋት ንኸተስተማቕር፡ ደሃይ ኣሕዋትካ ክትገብር፡ ካብ ኣሕዋትካ ደሃይ ክትረክብ፡ ክርስቶሳዊት ፍቕሪኻ ክትልግሰሎም፡ ካባታቶም ውን ክትቅበል፡ ኮታ ኹሉ ዓይነት ግብራዊ ናብራ እንመሃረሉ መድረኽ እዩ። 

እዛ ማሕበር ካብ እትምስረት ኣትሒዝና ኣዝዩ ብዙሕ መጽናዕትታት ኣካይድና ኢና፡ ኩሉ ንምጥቃስ እኳ እንተዘይከኣልና ኣብ 2013 – 2014 ግና 2ይ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ብደረጃ መጽሓፍቲ ከነጽንዕ እንከሎና፡ ብኣርእስቲ ድማ ካብቲ ሒዝናዮ ዘሎና ኮርቫልዩ ስለ ዝነቐለ፡ እግዚኣብሄር ምፍላጥ፡ ፍቕሪ ኣሕዋት፡ ወንጌል፡ ዝብሉ ኣርእስታት ኣጽኒዕና ክንውድእ እንከሎና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት ዝብል ኣርእስቲ ነጽንዕ ኣሎና።

ኣብ’ዚ እዋን 13 ኣባይቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለዋ። 2 ኣብ ካስተም፡ 2 ኣብ ሃይ-ሰውራ፡ 3 ኣብ ኣጥላዕ-ባራ፡ 1 ኣብ ካቶር፡ 1 ኣብ ኒምራተላታ፡ 1 ኣብ ሃይ-ሲነማ/ጁባታውን፡ 1 ኣብ ቶምፒንግ፡ 1 ኣብ ሃይ-መለክያ፡ 1 ኣብ ብሪጅ። 

ኣገዳስነት ናይ ኣባይቲ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣዝዩ ዕዙዝ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ፡ ማሕበር ሃለዋት ምእመናን እትገብረሉን፡ ብቐረባ ጉስነት እተካይደሉን መድረኽ እዩ። ስለዚ ኩልኹም ኣብ ከተማ ጁባ ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋትና ተኻፈልቲ ናይዚ መንፈሳዊ መኣዲ ክትኮኑ፡ ብኣኽብሮት ኣጥቢቕና ንምሕጸን።