ጸሎት ማለት ምስ ኣምላኽ ንዘራረበሉን ኩሉ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጾር ናብ ኣምላኽ ነምጽኣሉን ከምኡውን ካብ ኣምላኽ ንሰምዓሉን መሪሕነት ንረኽበሉን መንፈሳዊ መንገዲ እዩ። ስለዚ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ ነዚ ተረዲኣ እዚ ተግባራዊ ንምግባር፡ ከምዚ ዝስዕብ መደብ ሰሪዓ ትርከብ

ኩሉ ጊዜ ሰኑይ ሓዳሪ ጸሎት ናይ ጉጅለ ጸሎት ካብ 9:30 ድ ቀ - 12:30 ቅቀ ይካየድ። እዚ ናይ ጸሎት ጉጅለ ብዛዕባ ቤተክርስትያን፡ ቅዱሳን፡ ሃገር፡ ብኹሉ ዓይነት ጸሎትን ምስጋናን ናብ ኣምላኽ ዝቐርበሉ ጊዜ እዩ። 

ብተወሳኺ ኩሉ ጊዜ ዓርቢ ሓዳር ጸሎት ኣሎና፡ ዝጅምረሉ ካብ 9:30 ድቀ ኮይኑ ክሳብ ሰዓት 2:00 ቅቀ ይጸንሕ። ትሳትፎ ናይዚ መደብ፡ ንኹሉ ምእመን ኮይኑ፡ ዕላማኡ ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ብሓደ መንፈስ ሓቢሩ ገጽ ኣምላኽ ዝደልየሉን፡ ብዛዕባ ግሉ ቤተክርስትያን፡ ቅዱሳን፡ ሃገር፡ ብኹሉ ዓይነት ጸሎትን ምስጋናን ናብ ኣምላኽ ዝቐርበሉ ሰናይ ጊዜ እዩ።