“ብኢድ ሃዋርያት ድማ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ፡ ኩላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰሎሞን ነበሩ።” ግሃ5:12  ሃዋርያት ኣብዚ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ቦታ ተኣኪቦም ብሓባር ንእግዚኣብሄር የምልኹን የመስግኑን፡ ቃል ኣምላኽ ይመሃሩን ይጽልዩን ነይሮም፡ ኣምላኽ ድማ ኣብ ማእከሎም ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነይሩ። ስለዚ እቶም ብጎይታ ዘሎና ኹልና ሓቢርና ንኣምላኽ ከነምልኽን ከነመስግንን፡ ቃል ኣምላኽ ክንመሃርን፡ ክንጽል እንከሎና፡ እግዚኣብሄር ኣብ መንጎና ብፍሉይ ህልውና ይግለጽ እሞ ኣብ መንጎና ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር። ዝደኸመ ይብርትዕ፡ ዝሓዘነ ይጸናናዕ፡ ዝሓመመ ይፍወስ፡ ዝተኣስረ ይፍታሕ፡ ሓጎስ ኣምላኽ ድማ ኣብ ማእከልና ይፈስስ። እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ንጥፈታት ማሕበር ስለ ዝኾነ፡ ብርሃን ወንጌል ኩሉ ጊዜ ሰንበት ኩሉ ሰብ ብሕብረት ንእግዚኣብሄር ከምልኽ ትጽውዕ። 

በዚ መሰረት መደብና፡ ኩሉ ጊዜ ሰንበት ናይ ቅድሚ ቀትሪ ካብ ሰዓት 9፡30 ክሳብ ሰዓት 12፡30 ስሩዕ ሰሙናዊ ናይ ኣምላኾን ቃል ኣምላኽን መደባ ተካይድ። ኣብ’ዚ ክፍለ ግዜ’ዚ እዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቂሶም ዘለው መንፈሳዊ መደባት ብስሩዕ ይካየዱ። 

  • 09:30 – 10:30 ናይ ጸሎት ግዜ
  • 10:30 – 11:15 ብመዘምራን ዝምራሕ ናይ ኣምልኾ ግዜ

  • 11:15 – 11:30 ናይ ቤተክርስትያን መተንባህታታት ዝዋሃበሉን ሞባእን ዕሽርን ዝዋጻኣሉን ግዜ

  • 11:30 – 12:30 ቓል ኣምላኽ ዝዋሃበሉ ጊዜ

ቤተክርስትያን ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ስርዓታትን ንጥፈታትን ከከም ኣድላይነቶም ኣብ’ዚ ናይ ሰንበት ክፍለ ግዜ ትሰርዕ። እዞም ትሕት ኢሎም ተዘርዚሮም ዘልው ከኣ ገለ ካብዞም ስዓታትን ንጥፈታትን እዮም።

  • ምፍጻም ስርዓትጥምቀት

  • ናይ መኣዲ ጎይታ ጊዜ

  • ናይ ሕጸን ናይ መርዓን ጊዜ

  • ናይ ወደመዝሙርን ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎትን ናይ መመረቕታጊዜ

እምበኣርሲ ከምቲ ጽሑፍ “ከምቲ ገሊኣቶም ልማድ ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ ዝብል” ካብዚ ናይ ቅዱስ ኣኼባ ፈጺምና ክንበኩር ኣይግባእን። ከምእውን፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማእከልና መጺእኩም ዘይትፈልጡ ሰባት፡ ኣብዚ ሕብረት ብምምጻእ፡ ህልውና ኣምላኽ ከተስተማቕሩን፡ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክትገብሩን ብኽብሪ ንዕድመኩም።