ኣንታ ንረዲኤተይ 

ኣብ ሰማያትን ደበናታትን ዝተወጣሕካ (2*)

እግዚኣቢሄር መን ይመስለካ

እግዚኣቢሄር መን ይወዳደረካ 

Read more: ንረዲኤተይ ፍጡን

1 እቲ ዘሎኒ ምስጋና’ዩ ንዓኻ

ካልእ የብለይን መክፈሊ ፍቅርኻ 

ተቀበለኒ እቲ ጡዑም ሽቶይ

የቅርበልካለኹ ሕጂውን ምስጋናይ 

Read more: ምስጋና’ዩ ዘሎኒ

ኣቱም ትጽዕሩ ጾር’ዛ ዓለም ዝኸበደኩም

ሕያዋይ እየ ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም 

ኢሉ ይጽዎ ኢዱ ዘርጊሑ ንብዘላ ዓለም

ንዑ ናባይ ሂወት ክትረክቡ ሂወት ዘላለም

Read more: ንዑ ከዕርፈኩም

ኩቡር ዝብሎ ናይ ሂይወተይ

ንዓኻ’ዩ ዎ የሱሰይ

ኩቡር ዝብሎ ናይ ሂይወተይ

ንዓኻ’ዩ ዎ እምላኸይ 

Read more: ኩቡር ዚብሎ