ኩቡር ዝብሎ ናይ ሂይወተይ

ንዓኻ’ዩ ዎ የሱሰይ

ኩቡር ዝብሎ ናይ ሂይወተይ

ንዓኻ’ዩ ዎ እምላኸይ 1 ኣብ ቅዱስ ከረነይ ኣብ’ቲ ዝኸበረ

ንማንም ዘይህቦ ብማንም ዘይቅይሮ

 ኣብኡ እሸመካ (4*)

ተደጋ

2 ኣይደልን ‘የ ኣነ ናብራ ሞንጎ መንጎ

ንዓኻ ጥራይ እዩ ልበይ ዝብህጎ

ሂወተይ ዘመነይ የግዛካለኹ (2*)

ተደጋ

3 ብፍቅሪ ገንዘብ ልበይ ኣይማረኽን

ብእግረይ ይረግጾ ንዓኻ ዘይ ከውን

ኣባኻ ናይ ሂወት ኪሳራ የሎን (2*)

ተሕፍር ኣምላክ ኣይኮንካን ንስኻ

ብዙሕ ከሲበ’የ ተጸጊዐ ናባኻ

ተደጋ

4 ኣብቲ ዝበለጸ ክቡር ዝብሎ ናተይ

የሱሰይ ኢኻ መላኺ ናይ ልበይ

ዕድመይ ንእስነተይ ይህበካለኹ          

ተደጋ