ኣቱም ትጽዕሩ ጾር’ዛ ዓለም ዝኸበደኩም

ሕያዋይ እየ ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም 

ኢሉ ይጽዎ ኢዱ ዘርጊሑ ንብዘላ ዓለም

ንዑ ናባይ ሂወት ክትረክቡ ሂወት ዘላለም

 

 

ኣምላኽ ክነሱ ከም ተራ ሰብ ዝተዋረደ

ክብሪ ከለዎስ መስቀል ኪጸውር ዝተገደደ

መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻዩጥና

ብሂያው ደሙ ሂወት ረኺብና ድማ ጸዲቕና

ተደጋ

 

ኣብ ክንዲ ጻድቕ ዝመውት እካ ኣይምተረኽበን

ምናልባት ጊና ክንዲ ብጻዩስ ኣይምተሳእነን

ኣምላኽ ግና ገና ሓጣኣን እንከሎና

እታ ፍቅሩ ወዱ ብምሃብ ገሊጹልና

ተደጋ

 

ጣዕሚ’ዛ ምድሪ ኩሉ መሊኡስ ዕጋበት የሎን

ኣይካኣልን ካብ ጎይታ ሪሕቅካስ ዕርፍቲ የሎን

እሞ ንመለስ ልብና ኣህዲእና ናብቲ ዝሞተልና

ንእመኖ እምበር ንሱስ እሙን’ዩ ከዕርፈና

ተደጋ