1 እቲ ዘሎኒ ምስጋና’ዩ ንዓኻ

ካልእ የብለይን መክፈሊ ፍቅርኻ 

ተቀበለኒ እቲ ጡዑም ሽቶይ

የቅርበልካለኹ ሕጂውን ምስጋናይ 

 

 

ምስጋና(4*) ጥራይ’ዩ ዘሎኒ መግለጺ ፍቅርኻ

ምስጋና(4*) ጥራይ’ዩ ዘሎኒ መግለጺ ውዕለትካ

ምስጋና(4*) ጥራይ’ዩ ዘሎኒ መግለጺ ዕቤትካ

ምስጋና(4*) ጥራይ’ዩ ዘሎኒ መግለጺ ምሕረትካ

 

2 እንታይ ኪህበካ’ የ የሱስ መፍቀርየይ

ደልየ ሲኢነ’የ ፍቅረይ ዝገልጸለይ

ምስጋና ጥራይ’ዩ ካብ ውሽጠይ ዝግንፍል 

ኣነስ ንውዕለትካ እንሆ እዝምር

ተደጋ 

 

3 ባህጊ ልበይ እዚ’ዩ ንዓኻ ምምስጋን

ብሓባር ኮይነ ምስ ኩሎም ቅዱሳን

ደጋጊመ ኣይጸግቦን ንስምካ ምውዳስ

ንዘላለም ኣለም ጎይታ ክበር ንገስ

ተደጋ

 

ገና ገና ገና ኣሎኒ ምስጋና 

ገና ገና ገና ኣሎኒ እልልታ

ገና ገና ገና ኣሎኒ ሽብሸባ