ኣንታ ንረዲኤተይ 

ኣብ ሰማያትን ደበናታትን ዝተወጣሕካ (2*)

እግዚኣቢሄር መን ይመስለካ

እግዚኣቢሄር መን ይወዳደረካ 

 

 

1 ንረዲኤተይ ፍጡን (3*)

ኣኽራን ኾረቢት ትጥሕስ

ኣኽራን ኾረቢት ትስንጥቅ

ኣይትታኸስ ኣይትድቅስ

ተደጋ

 

2 ጸልማት እካ ኣይጽልምተካን 

ለይቲ ከም መዓልቲ ትበርህ

ለይቲ ከም መዓልቲ ትስልጥን

ሓደ’ዮም ንዓኻ ብርሃንን ጸልማትን

ተደጋ

 

3 ኣይትታኸስ ኣይትድቅስ

ኣኽራን ምድረበዳ ትስንጥቅ

ኣኽራን ምድረበዳ ትሰግር

ንረዲኤተይ ደበኽ ትብል